Hoe gaat B4U coaching te werk?

Vooraf stellen we de wederzijdse verwachtingen scherp. Wij werken vanuit een partnerschap volgens de gedachte die zijn basis heeft in:

"Win / Win or No Deal".

B4U-Coaching gaat uit van uniciteit en authenticiteit voor elk mens. Elke opdracht is voor ons daarom maatwerk. Wij gebruiken geen standaard methodiek; wel steeds onze ervaringen en een uitgebreid assortiment hulpmiddelen, dat steeds afhankelijk van de specifieke situatie door ons ingezet wordt. Coaching is mensenwerk en op basis van de klik en het vertrouwen wordt het maximale uit het traject gehaald. Alijd geldt:

"Wij verbinden ons aan de mensen, de opdracht en het behaalde resultaat is de vanzelfsprekende graadmeter."

De stappen die we daarin (kunnen) doorlopen zijn:

  • Een oriënterend kennismakingsgesprek
  • Vaststellen van wederzijdse verwachtingen en doorlooptijd
  • Blijven communicere, delen en evalueren
  • Exit gesprek ter afronding

Waarom wij dat willen:


Onze visie is:


Wij zien een wereld waar diversiteit (authenticiteit) wordt gezien als toegevoegde waarde aan Welzijn, Welvaren en Rentmeesterschap van onze leefomgeving.


Onze missie is:


Wij willen persoonlijk bijdragen aan het ontwikkelen van deze visie door herinnermanagement/coaching.